Taakveld Liturgie

Contactpersoon locatiebestuur:
Antoinette Donderwinkel     tel. 0529-458151
donderw@gmail.com  

Het Liturgisch Beraad bestaat uit afgevaardigden van:
Locatiebestuur
Parochiesecretariaat
Doopvoorbereiding
Gemengd koor
Intermezzo
Kinderkoor Muzieksleutels
Gezinsviering
Kindernevendienst

Koren
 
Gemengd koor  
Voorzitter:  
Marinus Koggel tel. 0529-466376
marinusluciakoggel@kpnmail.nl  
Secretaris:  
Leen van Duijn tel. 06-51207118
leen5130@gmail.com  
Penningmeester:  
NIco Zwanepol tel. 0529-453630
nico@zwanepol.org  
Dirigent/Organist:  
Herman Hagels tel. 0523-614912
 muziekschool@hagelsmuziek.nl  
Maandagavond repetitie van 20.00 tot 21.30  uur
 
Intermezzo  
Voorzitter:  
Alexander ten Have tel. 0529-450123
alexander@famtenhave.nl  
Secretaris:  
Marie-José Maas tel.0529- 450685
mpemaas@hotmail.com  
Penningmeester:  
Gerard Mensink tel. 0529-450670
Pianist:  
Harry Kroes tel. 0572-355462
Dirigent:  
Gerard Jansman tel. 0529-457017
Donderdagavond repetitie van 20.00 tot 22.00 uur

Kinderkoor “Muzieksleutels”
Pianist:  
Doret Bakker tel. 0529-452825
dorethans@hetnet.n[  
Dirigent:  
Jeannet Meijerink tel.06-48647368
Jeannet@ltg-europe.com  
 VRIJDAGMIDDAGrepetitie van 12.30 tot 13.45 uur

Lectoren
Contactpersoon:  
Ben Jutten tel.0529 451790
bjutten@gmail.com  

Werkgroep Gezinsvieringen:
Contactpersoon:  
Doret Bakker tel. 0529-452825
dorethans@hetnet.nl  

Werkgroep Kindernevendienst:
Contactpersoon:  
Wemmy Seinen tel. 0529-450670
wemmyengerard@kpnmail.nl  

Werkgroep Avondwake:
Contactpersoon:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  

Werkgroep uitvaartbegeleiding:
Contactpersonen:  
Ben Jutten tel.0529- 451790
bjutten@gmail.com  

Misdienaars/ Acolieten:
Contactpersonen:  
Misdienaars  
Wemmy Seinen tel .0529-450670
wemmyengerard@kpnmail.nl  
Acolieten  
Herman Lankhorst tel. 0529-453874

Acolieten:
Herman Lankhorst tel. 0529-453874
Ton Hoogenboom tel. 0523-25168
Henk Geerts tel. 0529-452874
Wichard Hollak tel. 0529-454343

Communievieringen 't Vlierhuis
Contactpersoon:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  


Schoolvieringen:
Vieringen in samenwerking met de St. Bernardusschool.