Organisatie

 Locatieraad Geloofsgemeenschap St. Brigitta
 
Voorzitter:  
René Pillen tel. 0529-454402
rpillen@planet.nl  
Secretaris:  
Jeannet Meijerink tel. 06-48647368
Jeannet@ltg-europe.com  
Finacieel beheer:  
Hans Bakker tel. 06-38123613
http://hbakker1967@kpnmail.nl  
Onderhoud en technische zaken:  
Ton Hoogenboom tel. 0523-251680
amhoogenboom@gmail.com  

Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap St. Brigitta:
Taakveld Liturgie:  
Antoinette Donderwinkel tel. 0529-458151
donderw@gmail.com  
Taakveld Catechese:  
Margôt Eshuis  
catechesebrigitta@gmail.com  
Taakveld Diaconie:  
Gerda Wermink tel. 0529-453873
Taakveld Gemeenschapsopbouw:  
Ceciel Huuskes tel. 0529-462272
ceciel.huuskes@hotmail.com  

Rekeningnummer Geloofsgemeenschap St. Brigitta IBAN-NL03RABO0348923066
 
Parochiecentrum: tel 456467
Nering Bögelstraat 1  7731 EL Ommen
Informatie:
Locatiebestuur of Riet Schouten (privé tel. 453182)

Parochiesecretariaat: tel. 456467
stBrigittaParochie@zonnet.nl
Het secretariaat is elke donderdagochtend geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt hier o.a. terecht voor: misintenties, doop- of huwelijksviering, adreswijziging, hulp bij het maken van boekjes voor vieringen etc.
Contactpersonen:
Marianne Hendriks (prive tel. 0529-455325)
Ria v.d. Heide (privé tel. 0529-453721)

Brigitta-nieuws:
Ieder ingeschreven lid van de geloofsgemeenschap St. Brigitta die meedoet aan de actie Kerkbalans, ontvangt het Brigitta-nieuws.
Artikelen die u graag geplaatst wil zien kunt u deponeren in het postvak “St. Brigitta-nieuws” in de hal van het parochiecentrum of een mail sturen naar stBrigittaParochie@zonnet.nl
Het secretariaat zorgt voor doorzending naar de redactie.

Kerkbalans:
Contactpersoon:
Henk Hilberink
hmlhilberink@ziggo.nl
rekeningnummer IBAN-NL72RABO0348992440