algemene informatie geloofsgemeenschap "St. Brigitta"

Kerkbalans:
In het begin van het nieuwe jaar zal aan alle ingeschreven leden van onze geloofsgemeenschap een jaarlijkse vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor het in stand houden van onze eigen geloofsgemeenschap.
Contactpersoon:  
Henk Hilberink tel. 0529-452780
hlmhilberink@ziggo.nl  
rek. IBAN-NL72RABO0348992440  

Kerktelefoon:
In onze kerk is kerktelefoonaansluiting en ringleiding aanwezig.
Contactpersoon:  
Ton Hoogenboom tel.0523-251680
afmhoogenboom@gmail.com  

Parochienieuws “St. Brigitta”
Ingeschreven leden ontvangen het parochienieuws.
Leden die niet meedoen aan de “actie kerkbalans” maar wel het parochieblad wensen te ontvangen wordt een bijdrage van €15,00 gevraagd.
Parochiecetrum:    
Nering Bögelstraat 1 7731 EL Ommen tel. 0529-456467
Contactpersoon:    
Riet Schouten   tel.0529-453182
of locatiebestuur    
 
Parochiesecretariaat tel. 0529-456467
stbrigittaparochie@zonnet.nl  
Contactpersonen:  
Ria v.d. Heide tel. 0529-453721
Marianne Hendriks tel. 0529-455325 
Het parochiesecretariaat is iedere donderdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt hier terecht voor al uw vragen m.b.t de parochie en voor het opgeven van misintentie, doop- en huwelijksviering en adreswijzigingen. Voor hulp bij het maken van boekjes voor gezinsvieringen, vieringen voor Kerst, Pasen, Pinksteren, doop- en
huwelijksvieringen. Er is materiaal in de vorm van plaatjes, teksten, gedichten en gebeden.

Intenties:
Intenties voor alle vieringen kunt u opgeven tijdens de openingsuren van het parochiecentrum. Indien tijdig opgegeven worden deze intenties ook vermeld in het parochienieuws. Intenties kunnen ook schriftelijk worden ingediend. De datum vermelden, evenals uw naam en telefoonnummer en degene waarvoor de misintentie bedoeld is. Samen met een ingesloten
geldelijke bijdrage van € 8,00 per intentie. Gelieve deze te deponeren in de brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus bij het parochiecentrum.
Daarnaast kunnen er gebedsintenties worden neergeschreven in het boek in de Mariakapel. Deze gebeden worden voorgelezen in de viering.
 
Secretaris van het locatiebestuur:  
Jeannet Meijerink tel.06-48647368
 
Contactpersonen H.Vormsel voor volwassen:  
Pastoor A. Monninkhof tel.06-22786151
 
Contactpersoon huwelijk:  
Pastoor A. Monninkhof tel. 06-22786151

Biecht:
Met Pasen en Kerstmis is er in onze kerk een boeteviering.
Voor persoonlijk biecht kunt u contact opnemen met de pastoor.
 
Contactpersonen Ziekenzalving:  
Pastoor A.Monninkhof tel. 06-22786151
 
Contactpersonen bij overlijden:  
Pastoor H. Hermens tel. 06-22786151
Ria v.d. Heide tel. 0529-457231
Ben Jutten tel. 0529-451790

H. Communie thuis:
Voor de H. communie aan huis zijn er speciale hostiedoosjes. Om thuis de communie te ontvangen kunt u contact opnemen met:
Herman Lankhorst tel. 0529-453874

Vieringen in de Geloofsgemeenschap St. Brigitta te Ommen:
Zaterdag:
Aanbidding van het Allerheiligste van 17.00 tot 18.00 uur.
Zondag:
Op zondag is er een Eucharistieviering om 11.00 uur.
Vrijdag:
Iedere vrijdagmorgen is er een Eucharistieviering om 9.00 uur.
 
R.k. St. Bernardusschool www.bernardusommen.nl
Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871
Dhr. M. Veneboer, directeur.