Eucharistieviering met gemengd koor


priester Wenker
Koffiedrinken

Deurcollecte: Roepingenzondag. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en u wilt wel een bijdrage geven dan kunt u dit overma- ken op IBAN NL64 ABNA 0810 496488 tnv het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.