Eucharistieviering met Intermezzo


pastoor Monninkhof 
Koffiedrinken
 
 Deurcollecte:  Zondag voor de Oecumene (Willibrordzondag)   Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen en toch wat  wilt geven kan dit via: IBAN NL73 INGB 0001 087628 t.n.v. Katholieke Ver-  eniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch